Intensieve Samenwerkings Afdeling: perfect voorbeeld van toekomstbestendige zorg en de inzet van ziekenhuisartsenKNMG
 
In de COVID periode is een erg goede samenwerking ontstaan tussen de specialisten longgeneeskunde, interne geneeskunde, geriatrie, cardiologie en de ziekenhuisartsen in het JBZ. Er was duidelijk een meerwaarde zichtbaar in de directe zorg voor patiënten. Vandaar dat er destijds de wens was om deze samenwerking vorm te gaan geven in de reguliere zorg voor patiënten met multimorbiditeit.
Om deze patiënten op een efficiënte en patiëntvriendelijke wijze zorg te leveren is een multidisciplinair beschouwend behandelteam samengesteld. Dit team werkt inmiddels ruim drie jaar intensief samen op de Intensieve Samenwerking Afdeling (ISA). De zorgprofessionals op deze afdeling werken als het ware over de grenzen van het eigen vakgebied heen. De wensen en behoeften van de patiënt bepalen de koers en staan centraal.
Benieuwd? Klik hier voor de film over de ISA.