Intensieve Samenwerking Afdeling (ISA)

Een patiënt is verwezen naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Op de Spoedeisende Hulp heeft het eerste onderzoek plaatsgevonden naar de oorzaak van de klachten. Op het moment dat er meerdere problemen tegelijk spelen, is het op de SEH soms niet meteen duidelijk waar de klachten door veroorzaakt worden of welke specialist de klachten het beste kan behandelen. Voor verder onderzoek wordt men daarom opgenomen op de ISA. Vanuit de ISA is het streven om binnen 48 uur een duidelijk behandelplan voor de patiënt gereed te hebben. De ISA is sinds 2020 operationeel. 

Klik hier voor de publicatie van de studie over de ISA met achtergrond, methoden, resultaten en conclusie over de periode 2020-2023.

Een behandelteam op de ISA:

  • Op de ISA staat de patiënt centraal. Hier wordt door een team van verschillende artsen, zoals de longarts, internist, geriater, cardioloog en ziekenhuisartsKNMG binnen een paar dagen bekeken waardoor de klachten zijn ontstaan. De juiste behandeling wordt dan zo snel mogelijk opgestart en er wordt met de patiënt besproken waar dit een vervolg gaat krijgen.
  • De verpleegkundigen zijn het directe aanspreekpunt op de afdeling. Zij werken nauw samen met het team van specialisten, artsen en therapeuten.

De belangrijkste uitgangspunten van de ISA zijn:

  1. De patiënt als mens staat centraal.
  2. Werken met de patiënt als startpunt, de belangen van de patiënt worden gevolgd, uiteraard binnen de realistische kaders.
  3. Er is één aanspreekpunt voor de patiënt, met daarachter een multidisciplinair behandelteam van artsen, verpleegkundigen en paramedici