1 april 2022 -- Actuele stand van zaken opleiding Ziekenhuisgeneeskunde, de opleiding tot Ziekenhuisarts.

Per 1 mei a.s. zijn er 75 klare Ziekenhuisartsen waarvan er 69 werkzaam zijn in 22 zorginstellingen. Drie academische ziekenhuizen (Amsterdam UMC, UMC Utrecht en Leiden UMC), 9 perifere klinieken (Haaglanden MC, Bernhoven, Deventer Ziekenhuis, Antonius ziekenhuis Nieuwegein, Spaarne ziekenhuis, St Jansdal, St Maartenskliniek, Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis en Jeroen Bosch Ziekenhuis) en zelfs 2 ziekenhuizen in het Caribische deel van Nederland (Aruba, dr Horacio Hospital en Bonaire, Hospital San Francisco), evenals 8 revalidatiecentra’s, zorgcentra’s, GGD of verpleeghuizen.

Momenteel zijn er 26 artsen in opleiding tot Ziekenhuisarts in onze 9 opleidingshuizen.

Helaas is de opleiding nog niet opgenomen in de beschikbaarheidsbijdragen. Vanaf 2012 verstrekte VWS een subsidie voor de opleiding, die tot 31 december 2023 loopt. Hoewel de Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen positief staan t.o.v. de ziekenhuisgeneeskunde, adviseren zij VWS om de opleiding (nog) niet op te nemen in de beschikbaarheidsbijdragen, maar om de subsidie te verlengen. Dit is gezien de regelgeving niet langer mogelijk. Vandaar dat de VvZG zich maximaal inzet om aan te tonen dat de ziekenhuisarts, als generalist een duidelijke rol heeft in de ziekenhuiszorg, zeker voor de veelal oudere patiënt met multimorbiditeit.

Lees hier de brief van de stakeholders FMS, NVZ en NFU.