Nieuwsbericht │’s-Hertogenbosch │17 december 2018

De SOZG, stichting opleiding Ziekenhuisgeneeskunde, heeft onlangs bij het Ministerie van VWS een subsidieaanvraag ingediend voor de bekostiging van de instroom van cohort 7 en 8.

VWS heeft besloten dat zij nog 2 cohorten ziekenhuisartsen in opleiding subsidiëren voor 8 opleidingsplaatsen per cohort, te verdelen over de voor de opleiding Ziekenhuisgeneeskunde erkende instellingen

VWS zal de komende tijd gebruiken om bij de diverse brancheorganisaties en belangenverenigingen de bestuurlijke standpunten te verzamelen ten aanzien van de ziekenhuisarts, om vervolgens een besluit te nemen over de structurele bekostiging van de opleiding vanaf cohort  9.

Instroomdata 2019:

Cohort 7 vanaf 1 januari 2019

Cohort 8 vanaf 1 september 2019

Klik hier om te solliciteren naar een opleidingsplaats