• KNMG

    KNMG staat voor de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. De artsenfederatie KNMG is een federatieve vereniging met een achterban van 67.500 artsen en studenten. Klik op bovenstaande link om naar het KNMG te gaan.