In het Deventer Ziekenhuis is er plaats voor een AIOS in opleiding tot ZiekenhuisartsKNMG.

De opleiding

De opleiding tot Ziekenhuisarts is een medische vervolgopleiding en is sinds 2014 door het College Geneeskundig Specialismen als profiel erkend. Het betreft een 3-jarige opleiding waarin kwaliteit, continuïteit en veiligheid centraal staan. De opleiding bestaat uit een basisjaar interne geneeskunde en stages op de afdelingen heelkunde, neurologie, klinische geriatrie en anesthesiologie. Stages in een verpleeghuis en of bij een huisarts bieden de mogelijkheid om kennis ten aanzien van de continuïteit van de patiëntenzorg naar de 1e lijn te verbreden.

Belangrijke onderwerpen in de opleiding zijn interne ziektebeelden, pre- en postoperatieve zorg en palliatieve zorg zoals pijnbestrijding. Daarnaast is er veel aandacht voor de oudere patiënt, met een focus op comorbiditeit en polyfarmacie. Kennis van extramurale zorgprocessen en -instellingen zal moeten worden verworven om ook hier bruggen te kunnen slaan. In het onderwijsprogramma is aandacht voor intensieve contacten waardoor je een ziekenhuis overstijgend inzicht in het vakgebied krijgt.

Je wordt begeleid door een multidisciplinair opleidingsteam. De opleider is Robinia. Schiphuis, Ziekenhuisarts KNMG, de plaatsvervangend opleider is Truus Schuurman, Klinische Geriater.

Er is één opleidingsplaats beschikbaar voor kandidaten die met de opleiding willen starten tussen 1 mei en 1 augustus 2023.

Klik hier om te solliciteren!